welke barrières signaleren we

Er is een aantal barrières dat de ontwikkeling van verduurzaming van gebouwen nog in de weg staat.

Vastgoed eigenaren hechten bedrijfsmatig veel aan blijvende keuzevrijheid en flexibiliteit bij inkoop van hun energie. Op dit moment hebben grote gevestigde aanbieders van warmte en koude (en uitwisseling) zowel de energielevering als de netwerkinfrastructuur in eigendom. Ze zijn monopolist wat innovatieve oplossingen en acceptatie door vastgoedeigenaren vaak in de weg staat. Nieuwe initiatieven voor verduurzaming komen zo niet of na zeer lange aarzeling pas tot stand. Villa Ville kent die ontwikkelingen en kan assisteren die oplossingen ook toe te passen.

Het investeren in verduurzaming van gebouwen is kapitaalintensief. Een hoge investeringslast aan het begin van een project is kenmerkend. Hierdoor zijn individuele vastgoed ondernemers en financiers minder snel geneigd in te stappen of gunstige voorwaarden te hanteren. Huidige initiatieven concentreren zich vooral tot grote kapitaalkrachtige bedrijven die een project liefst zo groot mogelijk maken wat leidt tot zeer langdurige processen. Villa Ville heeft de relaties die dergelijke innovatieve duurzame projecten kunnen financieren.