faciliteren duurzaamheid gebouwen

Er zijn veel initiatieven voor het verduurzamen en het terugdringen van CO2 uitstoot van woningen en het afkoppelen van het aardgasnet. Voor bestaande kantoren, bedrijfspanden en commercieel vastgoed zijn dergelijke initiatieven beperkt. De markt voor bedrijfsmatig vastgoed heeft haar eigen kenmerken en vraagt om een andere aanpak. Villa Ville assisteert vastgoedeigenaren hun vastgoed te verduurzamen en daarmee een waardecreatie voor de toekomst te realiseren.

Villa Ville kan assisteren bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen en het behalen van de normen, Label C en A+ en BENG.

Veel kantoren in Amstel3 worden gesloopt en herontwikkeld of omgebouwd tot woningen.