wat doen we

Villa Ville is een ‘Marktmaker’ en vertegenwoordigt zowel Local Energy Communities, gebouweigenaren als eindgebruikers in het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het vastgoed.

Villa Ville heeft kennis van het opzetten en activeren van Local Energie Communities (LEC). Doel is het optimaliseren van eigen en onderling gebruik van energie en mogelijkheden bieden om energie uit te wisselen en te verhandelen.

Villa Ville heeft kennis van de belangen van vastgoedpartijen bij de verduurzaming van vastgoed. Villa Ville levert input voor de businesscase hoe bestaand vastgoed te verduurzamen. Villa Ville kent de markt, kent de noodzakelijk innovatieve oplossingen en werkt samen met partijen die dat kunnen realiseren.

Villa Ville neemt de circulaire economie als uitgangspunt.  Het hergebruik en duurzaam benutten van  middelen en materialen leidt tot toekomstige waarde ontwikkeling en vormt de basis voor verduurzaming van het vastgoed.