wat doen we

Villa Ville is een ‘Marktmaker’ en vertegenwoordigt zowel gebouweigenaren als eindgebruikers in het verduurzamen van bestaand vastgoed.

Villa Ville heeft kennis van de belangen van vastgoedpartijen bij verduurzaming van vastgoed. Villa Ville levert input voor de businesscase hoe bestaand vastgoed te verduurzamen. Villa Ville kent de markt, kent de noodzakelijk innovatieve oplossingen en werkt samen met de partijen die dat kunnen realiseren.

Villa Ville neemt de circulaire economie als uitgangspunt.  Het hergebruik en duurzaam benutten van  middelen en materialen leidt tot toekomstige waarde ontwikkeling en vormt de basis voor verduurzaming van het vastgoed.