diensten

Villa Ville assisteert bij het opzetten van instrumenten voor energiereductie, het toepassen van innovatieve energiesystemen en de uitwisseling van energie uit verschillende bronnen. Zo kan zonne-energie, warmtekoppeling en wind worden gecombineerd en tot een een verantwoorde energiehuishouding leiden.

Villa Ville stelt de klant centraal. Villa Ville kan een energieprofiel opzetten en vanuit deze data van gebouwen, de wensen/belangen van de eigenaren en gebruikers een verbetermodel opstellen. Hierbij wordt uitgegaan van gestandaardiseerde scans die snel inzicht geven in de huidige en gewenste situatie. Dit is in Nederland een innovatieve aanpak die tot bewezen resultaten leidt.