home

Villa Ville Sustainable Developments heeft kennis over en ervaring met het bijeenbrengen van innovatieve ideeën en oplossingen in de energietransitie. Daarbij draagt Villa Ville bij aan de doelstelling van de overheid om de CO2 uitstoot te halveren in 2030 en tot nul te brengen in 2050, conform de klimaatafspraken uit Parijs.

Villa Ville ondersteunt dit in diverse innovatieve projecten met als doel een grotere flexibilisering van het energienet te realiseren en daarmee het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Villa Ville is een intermediair die zich richt op het ondersteunen en ontzorgen van partijen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Drijfveer daarbij zijn diensten, innovaties en nieuwe marktproposities in de energiemarkt.

Villa Ville brengt kennis in van de gebouwde omgeving en de relevante stakeholders om uiteindelijk een project tot een succes te maken. Villa Ville heeft ervaring in het ondernemen in een duurzame energie-infrastructuur. Het streven van Villa Ville is de gebouwde omgeving gasloos en CO2-neutraal te maken en zo bij te dragen aan een meer duurzame toekomst.