gebruik (rest)warmte als alternatieve energiebron

De energietransitie in de gebouwde omgeving is gewijzigd van top-down naar een meer decentrale en organische benadering. Het benutten van restwarmtestromen en lokale energiebronnen in gebouwde omgeving kan fors bijdragen aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Restwarmte van bijvoorbeeld datacentra kan daarbij bijdragen aan de gewenste verduurzaming. Een gestructureerde aanpak als in het RiRa project in Amsterdam kan daarbij als voorbeeld dienen.

Villa Ville faciliteert en regisseert een bottom-up benadering die tot snellere resultaten kan leiden. Villa Ville richt zich daarbij op het faciliteren van stakeholders bij het organiseren, financieren en technisch realiseren en exploiteren van energie-infrastructuur voor warmte en koude inclusief de beschikbaarheid van duurzame bronnen en energie-opslag in de bodem. Andere innovaties die gebouwen duurzamer kunnen maken zijn zonne-energie, wind en opslag van energie. Een integrale benadering van dergelijke oplossingen kan tot betere resultaten leiden.