gebruik (rest)warmte als alternatieve energiebron

Het benutten van restwarmtestromen en lokale energiebronnen in gebouwde omgeving kan fors bijdragen aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn zonne-energie, wind en opslag van energie-innovaties die gebouwen duurzamer kunnen maken. De energietransitie in de gebouwde omgeving is gewijzigd van top-down naar een meer organische benadering.

Villa Ville faciliteert en regisseert een  bottom-up benadering die tot snellere resultaten kan leiden. Villa Ville richt zich daarbij op het faciliteren van stakeholders bij het organiseren, financieren en technisch realiseren en exploiteren van energie-infrastructuur voor warmte en koude inclusief de beschikbaarheid van duurzame bronnen en energie-opslag in de bodem.