roadmap

De overheid streeft in Nederland naar een CO2 reductie en tot een energie neutrale gebouwde omgeving. In 2023 dienen alle gebouwen ten minste het C-label te hebben. Het streven daarbij is van grootschalige centrale energievoorziening naar meer decentrale energieopwekking (zon, wind en restwarmte) te komen gecombineerd met lokale energieopslag. Villa Ville ziet daarbij oplossingen op zowel gebiedsontwikkelingsniveau als op gebouwen niveau. Villa Ville kan ondersteunen bij het in kaart brengen van de vragen van eigenaren en dat vertalen naar concrete stappen in verbetering van de energiehuishouding.

Villa Ville acteert hierbij in een netwerk van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven.